Swift: Önemli String Methodları

Merhaba,

Bu yazımda swift dilinde önemli yer edinmiş bazı string methodlarından bahsedeceğim. Gerek kendim için tekrar niteliğinde gerekse basit anlatımla konuyu kavramak istemek isteyen arkadaşlar için yardımcı olacağını düşünüyorum. Öyleyse başlayalım.

upperCased metodu

Metni büyütmek için kullanılır ve büyüttüğü metni return etmektedir.

var str = "kalem"
var newStr = kalem.upperCased()
print(newStr)
// KALEM

lowerCased()

upperCased methodunun tam tersidir.

var str = "KALEM"
var newStr = kalem.lowerCased()
print(newStr)
// kalem

Contains

Parametre olarak bir harf ister ve stringin içerisinde o harfin bulunup bulunmadığını kontrol eder.

let yusuf = "yusuf"

var sonuc = yusuf.contains("y")
prinnt(sonuc)
// true

Reversed()

Reversed metodu sayesinde string ifadeyi ters şekilde yazdırabiliriz.

var str = "kalem"

var ters = String(str.reversed())
print(ters)
// melak
Count Ozelligi    

str.count

// 5

Capitalized Ozelligi

str.capitalized
// Kalem
HasPrefix Ozelligi
let str = "Dark Knight"
print(str.hasPrefix("Dark"))
// true

// Metnin ilk kelimesinin kontrolü amaçlı kullanılır. 
// Hassufix özelliği ise metnin son kelimesinin o kelimeyle bitip
// bitmediğini kontrol etmektedir.

Insert Metodu

String metodlarından bir tanesi de insert methodudur. String olarak belirtilmiş kelimenin belli bir yerine ekleme yapılabilir.

var str = "ornek"

str.insert("r", str.index(startIndex, offsetby:0))